Danh sách mặt bằng 1 số căn hộ mẫu 2 phòng ngủ, đầy đủ diện tích từ CĐT. 
Mời quý khách tham khảo.

Xem thêm

Hãy liên hệ với chúng tôi NGAY để sở hữu những căn hộ tuyệt vời này !!

HOTLINE – 0983.999.378

can-ho-2-pn-91,2m2-golden-land

Căn hộ 2 phòng ngủ 91,2m2 Golden Land

Căn hộ 2 phòng ngủ 166m2 Golden Land

Căn hộ 2 phòng ngủ 166m2 Golden Land

can-ho-2-pn-129m2-golden-land

Căn hộ 2 phòng ngủ 129m2 Golden Land

can-ho-2-pn-115m2-golden-land

Căn hộ 2 phòng ngủ 115m2 Golden Land

can-ho-2-pn-111m2-golden-land

Căn hộ 2 phòng ngủ 111m2 Golden Land

can-ho-2-pn-111+8m2-golden-land

Căn hộ 2 phòng ngủ 111+8m2 Golden Land

can-ho-2-pn-107.4m2-golden-land-2

Căn hộ 2 phòng ngủ 107.4m2 Golden Land

can-ho-2-pn-100m2-golden-land

Căn hộ 2 phòng ngủ 100m2 Golden Land

can-ho-2-pn-94m2-golden-land

Căn hộ 2 phòng ngủ 94m2 Golden Land

can-ho-2-pn-93m2-golden-land

Căn hộ 2 phòng ngủ 93m2 Golden Land